Postingan

Ancer-Ancer UAS Semester Ganjil Kelas XI 2016/2017

Ancer-Ancer UAS Kelas X Semester Ganjil 2016/2017

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

CORETAN KANCA MUGA (GEGURITAN)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Coretan Kanca Muga (Geguritan)

PAWARTOS BASA JAWI (BERITA BERBAHASA JAWA)

Unsur Instrinsik lan Unsur Ekstrinsik

Karangan Utawi Wacana

Tembang Macapat