Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Radio
Dening: Dimas Sidik N (Kelas. X TP 3)

Tak tunggu siaranmu
Saben dina ing omahku
Kabar kang tak tunggu
Saka siaranmu

Nambahi wawasanku
Bab mosak masiking donya
Maju Mundure negara
Gonta gantine pandega negara


Komentar