Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Simbah
Dening: Fittara
Kelas X GB

Jare simbah aku kudu pinter
Sianu sing pener ben ora keblinger
Aja lali ibadah, ndonga lan shalat
Supaya urip ora melarat

Jare simbah aku kudu dadi pejabat
Urip seneng tentrem tur merakyat
Aja nganti simbah ngadol sawah
Supaya aku ora susah

Mugi gusti tansah ngijabah

Komentar