CORETAN KANCA MUGA (GEGURITAN)

Ibu
Dening: Ade Zudan
Kelas X TGB

Iki anakmu
Pangapurane ibu
Merga durung bisa gawe senenge ibu
Durung bisa gawe bangga ibu

Nanging ibu,
Anankmu iki bakal gawe bombonging atimu ibu
Tak jaluk sabarmu ibu
Sabar ngenteni suksese anakmu iki ibu

Ibu,
Sabarmu kuwi kang bisa gawe aku bangga ibu
Nduweni ibu kang sabar
Kanggo ngadhepi nakale anakmu

Ibu,
Mugi Gusti tansah pinaring kaberkahan
Paring kasehatan
Kanggo awakmu ibu

Komentar