Coretan Kanca Muga (Geguritan)

Tsunami
Dening: Rofik K
Kelas: X GB

Banyu gedhe nubruk langit
Ngembruke omah kang magrong-magrong
Kabeh bangunan lan wit-witan rata karo lemah
Donya kaya diputer-puter

Suara jeritan lan tangisan nek kana kene
Kabeh mlayu tanpa nggateke liyan
Harta lan bandha wis ora penting
Kabeh ngutamake keslametan dhewe-dhewe

Komentar