Ancer-Ancer UAS Semester Ganjil Kelas XI 2016/2017

Pranatacara

 • Pangertosan
 • Bab Kang Kedah Dipungatosaken Nalika Praktek Pranatacara
 • 4 W
 • Bagean-Bagean Teks Pranatacara
 • Kawruh Basa (Negesi Tembung)
Campursari

 • Pangertosan
 • Kawruh Basa (Negesi Tembung)
Aksara Jawa

 • Aksara, Pasangan, Sandhangan
 • Aksara Khusus
 • Pratandha (Titik, Komah----> Arane)
 • Nyerat saha Maos Aksara Jawa
Macapat

 • Analisis Pathokan Macapat (Pada, Guru Gatra, Guru Wilangan saha Guru Lagu)
 • Jenis-Jenis Macapat
 • Kawruh Basa (Pada, Wanda, Gatra saha Swara)

Komentar